Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Giáo dục mẫu giáo

Cập nhật lúc : 04:26 17/02/2017  

Kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo Bé tháng 01/2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

 

THÁNG 01/ 2017

 

KHỐI LỚP : BÉ

 

 

 

TUẦN 1 : MỘT SỐ LOẠI QUẢ

 

 

 

Thời gian thực hiện : Từ  02/01/2017 đến  06/01/2017

 

TÊN HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Hoạt động học

 

- Trò chuyện về một số loại quả.

- Thơ: “Hoa kết trái”

- Trèo thang hái quả.

-Hát vỗ tay tttytttttttt ttheo  nhịp

Bài: “Quả gì”

- Vẽ tô màu quả cà chua, quả bí xanh

 

 

 

 

 

TUẦN 2 : MỘT SỐ LOẠI RAU

 

                             Thời gian thực hiện : Từ  9/01/2017 đến  13/01/2017

 

 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Hoạt động

học

- Bật xa 25cm

 

- Tìm hiểu về một số loại rau.

- Câu chuyện:  sự tích cây khoai lang

- Hát và vỗ tay theo nhịp “Lý cây rau”

- Nhận biết cao thấp

             

 

 

 

TUẦN 3 : BÉ VÀ MÙA XUÂN

 

                             Thời gian thực hiện : Từ  16/01/2017 đến  21/01/2017

 

 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Hoạt động

học

- Trò chuyện về tết nguyên đán và thực ăn ngày tết.

- Thơ: “ “Tết đang vào nhà”.

- Bắt và tung bóng với cô bằng hai tay.

- Hát múa: “ Mùa xuân đến rồi”.

- Vẽ những bông hoa bằng vân tay.

             

 

 

 

 

 

 


 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Hoạt động học

 

- Trò chuyện về một số loại hoa.

- Ném trúng đích bằng một tay

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

Số lượt xem : 485