Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Dạy tức là học hai lần''

Giáo dục mẫu giáo

Cập nhật lúc : 04:27 17/02/2017  

Kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo Bé tháng 02/2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 02/2017

 

KHỐI LỚP : BÉ

 

 

 

TUẦN 1 : CÂY LƯƠNG THỰC

 

          Thời gian thực hiện: Từ  6 /02 /2017 đến 10/02/ 2017

 

 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Hoạt động

học

- Trò chuyện về một số cây lương thực gần gũi

-Tung bóng lên cao bằng hai tay

- Thơ “Mẹ và con”

 

- Đếm trong phạm vi 4 . Nhận biết số 4.

- Nặn : Củ khoai, củ sắn

             

 

 

 

TUẦN 2 : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU                                                  

 

                    Thời gian thực hiện : Từ  13/02/2017 đến  17/02/2017

 

 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Hoạt động học

 

-Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình

-Hát vỗ tttytttttttt ttheo  nhịp

bài “Con gà trống”

 

Thơ:“Đàn gà con”

- Vẽ , tô màu con gà con.

- Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 3 :  RỪNG XANH MỞ HỘI

 

          Thời gian thực hiện: Từ  20/02/2017 đến  25/02/2017

 

 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Hoạt động

học

-Trò chuyện cùng trẻ về một số con vật  sống trong rừng.

- Tô màu con hươu cao cổ.

 

- Bò theo đường thẳng mang vật trên lưng.

- Chuyện : “Bác gấu đen và hai chú thỏ”.

- Hát và vỗ tay theo nhịp bài: “Đố bạn”.

 

 

TUẦN 4 : ĐI THĂM THỦY CUNG

 

       Thời gian thực hiện  : Từ  27/02/2017 đến  04/03/2017

 

 

 

 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Hoạt động học

 

- Trò chuyện về những con vật sống dưới nước

- Thơ:  “Rong và cá”

- Ném xa  bằng hai tay.

- Hát và vỗ tay theo nhịp bài : “ Cá vàng bơi

 

- Cắt , dán con cá

 

 

 

Số lượt xem : 360