Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:43 19/01/2016  

Phó hiệu trưởng Đoàn Thị Diệu Huyền

 

Họ và tên:

Đoàn Thị Diệu Huyền

Chức vụ :  Phó hiệu trưởng
Email: dieuhuyen0402@gmail.com
Điện thoại:

0902314271

Địa chỉ:

Túy Loan, Hòa Phong, Hòa Vang

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách công tác chuyên môn.
- Phụ trách PCGDMNTE5T

 

Số lượt xem : 19071

Các tin khác
Phó hiệu trưởng Phan Huyền Trân
Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Vân