Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:43 19/01/2016  

Phó hiệu trưởng Đoàn Thị Diệu Huyền

 

Họ và tên:

Đoàn Thị Diệu Huyền

Chức vụ :  Phó hiệu trưởng
Email: dieuhuyen0402@gmail.com
Điện thoại:

0902314271

Địa chỉ:

Túy Loan, Hòa Phong, Hòa Vang

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách công tác chuyên môn.
- Phụ trách PCGDMNTE5T

 

Số lượt xem : 19072

Các tin khác
Phó hiệu trưởng Phan Huyền Trân
Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Vân