Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Tổ mẫu giáo bé - Nhà trẻ

Cập nhật lúc : 08:39 13/12/2016  

Tổ mẫu giáo bé + nhà trẻ

 

Họ và tên : Đồng Thị Nhứt

Chức vụ   : Tổ trưởng

Email       :

Điện thoại : 0905494076

Địa chỉ     : Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Bé 1

 

 

Họ và tên  : Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ    :

Email        :

Điện thoại : 0934737780

Địa chỉ      : Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Bé 1

 

 

Họ và tên   : Đỗ Thị Minh Nguyệt

Điện thoại :0934801656

Địa chỉ      : Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Bé 1

 

 

Họ và tên   : Lê Thị Thảo

Điện thoại : 0905539567

Địa chỉ      : Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Bé 2

 

 

Họ và tên   : Nguyễn Thị Lan

Điện thoại : 01266735972

Địa chỉ      : Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Bé 2

 

 

Họ và tên   : Nguyễn Thị Diệu Linh

Điện thoại : 01287556594

Địa chỉ      : Hòa Châu, Hòa VangĐà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp nhà trẻ

 

 

Họ và tên   : Nguyễn Thị Lang

Điện thoại : 01262725851

Địa chỉ      : Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp nhà trẻ

Số lượt xem : 5083