Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Tổ mẫu giáo lớn

Cập nhật lúc : 08:15 13/12/2016  

Tổ mẫu giáo Lớn

 

 

Họ và tên : Dương Thị Thanh Thúy

Chức vụ   : Tổ trưởng

Email       : thaiduongthuychi@gmail.com

Điện thoại : 0935911535

Địa chỉ     : Hòa Thọ Tây, cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 3

 

 

Họ và tên  : Phan Thị Khánh Ly

Chức vụ    : Tổ phó

Email        :

Điện thoại : 0905424655

Địa chỉ      : Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 2

 

 

Họ và tên   : Đào Thị Bích Nhung

Điện thoại  :

Địa chỉ       : Tổ 6, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 4

 

 

Họ và tên   : Hồ Thị Tố Mai

Điện thoại :

Địa chỉ      : Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 4

 

 

Họ và tên   : Nguyễn Thị Kim Hương

Điện thoại  : 0905031602

Email         : kimhuong5555@gmail.com

Địa chỉ       : Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 1

 

 

Họ và tên   : Đặng Thị Vân

Điện thoại :0901567220

Địa chỉ      : Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 3

 

 

Họ và tên   : Mai Thị Tính

Điện thoại :

Địa chỉ      : Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 5

 

 

Họ và tên   : Tán Thị Thùy Dung

Điện thoại : 0905677324

Địa chỉ      : Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 1

 

 

Họ và tên   : Lê Thị Ánh Tuyết

Điện thoại : 01208117725

Địa chỉ      : Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 5

 

 

Họ và tên   : Võ Thị Lễ

Điện thoại : 0905914465

Địa chỉ      : Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 6

 

 

Họ và tên   :Trần Thị Hoa

Điện thoại : 0973054331

Địa chỉ      : Hòa Khương,Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 6

 

 

Họ và tên   : Lê Thị Thảo

Điện thoại : 01205991081

Địa chỉ      : Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Lớn 2

Số lượt xem : 2773