Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Tổ mẫu giáo nhỡ

Cập nhật lúc : 08:30 13/12/2016  

Tổ mẫu giáo nhỡ

 

Họ và tên : Vũ Thị Chăm

Chức vụ   : Tổ trưởng

Email       :

Điện thoại : 0967100883

Địa chỉ     : Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Nhỡ 1

 

 

Họ và tên  : Đặng Thị Tuyết Mai

Chức vụ    : Tổ phó

Email        :

Điện thoại : 0905527847

Địa chỉ      : Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Nhỡ 3

 

 

Họ và tên   : Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại : 0934737780

Địa chỉ      : Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Nhỡ 1

 

 

Họ và tên   : Nguyễn Thị Kiều Trâm

Điện thoại : 0906119540

Địa chỉ      : Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Nhỡ 3

 

 

Họ và tên   : Huỳnh Thị Phương Ly

Điện thoại :0905424655

Địa chỉ      : Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ,Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Nhỡ 2

 

 

Họ và tên   : Huỳnh Thị Liễu

Điện thoại : 0934969850

Địa chỉ      : Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Giáo viên lớp Nhỡ 2

 

 

 
 
 
 

 

   
 
 
 

 

Số lượt xem : 1009