Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:08 09/11/2016  

Tổ văn phòng

 

Họ và tên : Lê Phùng Thị Xuân Đa

Chức vụ   : Tổ trưởng

Email       : xuanda.1302@gmail.com

Điện thoại : 0935367996

Địa chỉ     : Tổ 22, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Văn thư

 

 

Họ và tên : Nguyễn Thị Tâm

 

Điện thoại : 0905793653

Địa chỉ     : Tổ 22, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Cấp dưỡng

 

 

 

 

Họ và tên  : Nguyễn Thị Giang

Điện thoại : 0914501304

Địa chỉ      : 60 Lê Thị Tính,Thanh Khê, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Kế toán

 

 

 

 

Họ và tên   : Huỳnh Thị Ngọc Hướng Dương

Điện thoại  : 01289100006

Địa chỉ       : Tổ 56, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Thủ quỹ- Bảo vệ ban ngày

 

 

 

 

Họ và tên   : Huỳnh Thị Ngọc Trâm

Điện thoại : 01228588509

Địa chỉ      : Tổ 7, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Cấp dưỡng

 

 

 

Họ và tên : Trần Thị Ánh Tuyết

Điện thoại : 01224406692

Địa chỉ     : Tổ 4, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Cấp dưỡng

 

 

Họ và tên  :Trần Thị Kim Loan

Điện thoại : 0935105912

Địa chỉ      : Tổ 10, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Cấp dưỡng

 

 

Họ và tên : Lê Thị Thanh Hồng

Điện thoại : 0969856974

Địa chỉ     : Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Cấp dưỡng

 

 

Họ và tên  : Nguyễn Thị phương Anh

Điện thoại : 0977059780

Địa chỉ      : Tổ 5, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Cấp dưỡng

 

 

 

Họ và tên   : Nguyễn Xưng

Điện thoại  :

Địa chỉ       : Tổ 10, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Bảo vệ ban đêm cơ sở1

 

 

Họ và tên   : Lê Đức Thanh

Điện thoại :

Địa chỉ  :  Tổ 10, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực phụ trách : Bảo vệ ban đêm cơ sở 2

 

 

 

Số lượt xem : 2790