Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:51 01/01/2014  

Thông báo tuyển sinh năm học 2015-2016


Thực hiện công văn số 629/UBND-VP, ngày 11 tháng 6 năm 2015 của UBND quận Cẩm Lệ, về việc quy định tuyển sinh năm học 2015 - 2016; Căn cứ Thông báo số 383/TB-PGDĐT, ngày 11 tháng 6 năm 2015 về việc giao kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 – 2016 các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ, Trường mầm non Sao Mai xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Chỉ tiêu số lượng ngành giao năm học 2014 - 2015: 10 lớp với 335 học sinh. Trong đó:

Mẫu giáo Bé (Sinh năm 2012): 02 lớp với 50 học sinh.

Mẫu giáo Nhỡ (Sinh năm 2011): 02 lớp 60 học sinh.

Mẫu giáo Lớn (Sinh năm 2010): 06 lớp với 195 học sinh.

2. Học sinh cũ của nhà trường hiện có: 80 trẻ. Trong đó:

Mẫu giáo Bé (Sinh năm 2012): 0 cháu

Mẫu giáo Nhỡ (Sinh năm 2011): 40 cháu

Mẫu giáo Lớn (Sinh năm 2010): 40 cháu

3. Số học sinh cần tuyển mới trong năm học 2015 - 2016: 230 học sinh

4. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, có hộ khẩu thường trú tại phường Hòa Thọ Tây.

(Nhà trường ưu tiên nhận học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Hòa Thọ Tây là con gia đình thương binh, liệt sĩ, con hộ nghèo, nếu không đủ chỉ tiêu ngành giao thì sẽ tuyển học sinh diện KT3, diện tạm trú trên địa bàn phường)

 

 

5. Thời gian tuyển sinh:

Ngày 01/7/2015 đến 15/7/2015: Phát hành đơn xin học và nhận hồ sơ đối với học sinh trong tuyến (Hộ khẩu thường trú tại địa phương và diện KT3).

Ngày 15/7/2015 đến 30/7/2015: Nếu không đủ chỉ tiêu ngành giao thì tiếp tục nhận học sinh diện tạm trú trên địa bàn phường.

Sau ngày 30/7/2015: Vẫn không đủ chỉ tiêu ngành giao sẽ nhận học sinh địa phương khác cho đến khi đủ chỉ tiêu ngành giao.

6. Địa điểm tuyển sinh:

Khu vực chính: Phòng phó hiệu trưởng (Cô Dung)

Các lớp lẻ: Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tuyển sinh lớp mình.

7. Thủ tục tuyển sinh gồm:

- Bì hồ sơ;

- Đơn xin nhập học theo mẫu của trường;

- Bản sao giấy khai sinh (Nếu bản chính phô tô thì phải có công chứng);

- Hộ khẩu (Bản phô tô công chứng để nộp, bản chính để kiểm tra).

Vậy nhà trường thông báo để phụ huynh biết và gửi con, toàn thể cán bộ - giáo viên - nhân viên của nhà trường biết để thực hiện./.

                                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Số lượt xem : 674