Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Trọng thầy mới được làm thầy ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:44 02/04/2019  

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

          Thực hiện kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 18 tháng 3 năm 2019 của UBND quận Cẩm Lệ về công tác tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 3. Và công văn số 164/PGDĐT-THHC ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về công tác tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

          Trường Mầm non Sao Mai đã triển khai kế hoạch số 29 của UBND quận Cẩm Lệ và công văn 164 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ đến toàn thể CBGVNV toàn trường để nắm bắt và có sự phối hợp với cộng tác viên khi đến hộ gia đình của mình để điều tra.

          Triển khai nội dung của kế hoạch và công văn đến giáo viên để tuyên truyền cho các bậc phụ huynh. Nhà trường đã làm băng rôn tuyên truyền trước cổng trường với khẩu hiệu “Toàn dân tích cực tham gia tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”, “Cung cấp thông tin đầy đủ chính xác là trách nhiệm của mọi người dân”.

Số lượt xem : 201