Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Sự kiện

Hoạt động trải nghiệm thăm quan cánh đồng rau của Hợp tác xã rau sạch Túy Loan.

  • khám sức khỏe định kỳ cho trẻ
    Chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ là một trong nhiều mặt tiêu biểu của trường Mầm non Sao Mai trong những năm vừa qua. Ngay ...

  • Khám sức khỏe lần 1
    Hôm nay thứ 2 (12/10/2015) trường mầm non Sao Mai đã tổ chức khám sức khỏe lần 1 cho 315 trẻ.